Polityka prywatności

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Pomorski Park Miniatur

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja nie zbiera żadnych danych osobowych.
 5. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 6. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 7. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika,
  fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 8. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.